Reservations / Reservas / Reservationer

banner reservas aicorestaurants

Aicorestaurants regrets that, due to the high percentage of online reservations failing to show during the busy months of June, July, August and September, we are only able to accept reservations made by telephone during these months, and we would request that you call your chosen restaurant direct within their opening hours to make your booking.

Aicorestaurants lamenta informar que debido al alto número de demanda de mesas y reservas online que se cancelan sin previo aviso, durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre sólo aceptaremos las reservas realizadas por teléfono, dentro del horario de apertura del restaurante elegido.

Aicorestaurants beklager, at på grund af den høje procentdel af online-reservationer undlader at vise i de travle månederne juni, juli, august og september, er vi kun i stand til at acceptere reservationer foretaget telefonisk i disse måneder, og vi ville anmode om, at du ringer til din valgt restaurant direkte i deres åbningstid for at gøre din reservation.

icono tenedores

Thanks for your understanding
Gracias por su comprensión / Tak for din forståelse